La Conselleria d’Educació pretén silenciar la veu del professorat ignorant els seus representats. En aquest sentit, els representants dels docents denunciem que, de forma reiterada, ens assabentam de les mesures organitzatives relatives a l’inici de curs escolar 20-21 a través de la premsa.
Recordem que moltes d’aquestes mesures han de ser negociades -és una obligació moral i legal- i que, lluny d’això, la Conselleria d’Educació mostra un tarannà poc conciliador i gens dialogant amb els treballadors que les haurem d’aplicar. La Conselleria no es deixa assessorar pels que coneixem la realitat dels centres educatius. És un error per part de la Conselleria.

La novetat més rellevant consisteix en què la Conselleria d’Educació ha decidit començar el curs des de l’escenari B, això és, amb la presencialitat a Infantil i Primària i, en semipresencialitat a partir de 2n d’ESO. I amb la indicació de que els centres organitzin grups més reduïts d’alumnes.

Cal recordar que durant els darrers mesos tota la comunitat educativa (docents, famílies i administració, però també psicòlegs, pediatres, etc.) ha assenyalat la importància pedagògica i emocional de l’educació presencial, especialment a Infantil, Primària i Secundària.
Per tant, la decisió de començar des de l’escenari B és la constatació del fracàs de la Conselleria a l’hora d’organitzar de manera adequada el començament del curs 20-21.

Els grups bimbolla “sui generis”
Recordem també que la conselleria havia decidit l’aïllament dels alumnes en grups “bimbolla” (sense contacte amb altres alumnes i docents) com a mesura per evitar contagis. De forma increïble es va començar prescrivint grups de 15 alumnes fins que s’ha arribat a grups de 25 i 30 alumnes (com en un curs normal, sense pandèmia!). En definitiva, el tamany del grup s’ha fixat més en funció de la capacitat dels recursos ordinaris que no en funció de criteris estrictament sanitaris. Volem posar el focus d’atenció en l’experiència dels altres països i les advertències d’experts: els grups bimbolla de més de 15 alumnes no són eficaços.
Ara, a deu dies de començar l’escola, la Conselleria parla de que els centres facin grups de 20 alumnes, malbaratant la feina dels docents que varen dedicar el mes de juliol a fer els plans de contingència. Tanmateix, ens agradaria que la Conselleria expliqués perquè fa unes setmanes defensava que els grups de 25 i 30 alumnes són segurs i ara emplaça els centres a fer agrupacions de 20.

Volem deixar palès que els centres que tenien docents i espais suficients per fer aquests grups reduïts, ja ho feren en el seu moment, i si no ho feren va ser perquè no tenien espais i/o recursos suficients. No perquè la Conselleria ara ho posi damunt un paper per art de màgia els centres podran organitzar els grups de 20 alumnes. Insistim: adoptar mesures de seguretat requereix que la Conselleria posi recursos.

Aquesta forma de dirigir provoca neguit als centres: troben a faltar directrius clares per garantir la seguretat i salut d’alumnes i docents. Mostra d’això és que declararen que estaven treballant dins el marc dels plans de contingència de cada centre (davant l’estupefacció dels docents per l’absència de dotació de recursos addicionals). Les instruccions que la Conselleria remet als centres són tan generals que d’alguna forma ja estaven recollides en els plans de contingència de cada centre.

Els centres han estat esperant i segueixen esperant una inversió significativa en treballadors i en recursos materials que a hores d’ara no sabem si arribarà.
Si l’educació presencial necessita una important inversió, l’escenari B requereix, a més a més, una inversió important en recursos tecnològics i docents addicionals. Hi ha molts centres que no tenen la capacitat per engegar-ho i la Conselleria tampoc ha dit quina dotació econòmica destinarà per a que es pugui fer.

➡️ LES PRINCIPALS REIVINDICACIONS
Entre les principals reivindicacions recollides per iniciar el curs en unes condicions mínimes, cal que l’Educació sigui una prioritat per a les administracions, i en particular, és prioritari:

▶️Ampliació dels espais físics disponibles i creació d’infraestructures educatives

▶️Dotació de recursos tecnològics

▶️En una educació presencial, més docents per a poder fer grups més reduïts

▶️En una educació semipresencial, més docents per garantir el seguiment individual dels alumnes

▶️La baixada generalitzada de ràtios

▶️Aplicar en l’àmbit educatiu les mesures col·lectiques que les autoritats sanitàries recomanen i estableixen per a situacions d’aglomeració de persones

▶️Negociar les noves condicions sociolaborals que afectaran el professorat.

➡️ Accions futures

Per tot això, amb caràcter immediat iniciarem una recollida de signatures per fer un retorn segur a les aules i, a més a més, iniciarem mesures de protesta davant aquesta situació, -amb les mesures higièniques pertinents, per no posar en risc la salut dels docents, alumnes i famílies-.

▶️La importància de la comunitat educativa

La junta de personal destaca la transcendència de la situació per al conjunt de la comunitat educativa i per aquest motiu considera que no es pot deixar de banda cap membre: els docents i les famílies tenim l’objectiu compartit de l’educació dels infants -en el sentit més ampli- i per això mateix compartim les reivindicacions.

Pitiüses, Menorca i Mallorca, 27 d’agost de 2020