El proper divendres 6 de setembre a les 12:00h es publicaràn al tauló d’anuncis del CEIP Pare Bartomeu Pou tots els llistats dels cursos d’Educació Infantil i d’Educació Primària. També es penjaran els horaris del procés d’adaptació dels cursos de 3 anys i el llistat amb els horaris de les entrevistes que duran a terme les tutores de 3 anys amb les famílies.