Escola matinera

Objectiu

L'escola matinal té l'objectiu de donar un servei de guarderia a les famílies que, per causa laboral o altres impediments, no poden acompanyar els seus fills a les 09: 00h al centre escolar.

L’escola matinal és un servei de l’AMPA en coordinació amb el centre escolar. És un servei flexible on pot confiar els seus fills des de 07: 00h del matí fins a les 09: 00h.

L’ús del servei d’escola matinera queda reservat als alumnes escolaritzats en el centre. Fer ús del servei de matinera es pot realitzar de dues maneres:

a) Fixos, a través d’un abonament mensual previ.

b) Esporàdics, a través d’un abonament diari.

Cal tenir en compte que els nens comencen el dia escolar molt aviat, per tant, les activitats que es promouen a l’escola matinal són de baixa densitat (contacontes, dibuix, joc lliure, etc.) per no cansar els nens que tenen un dia endavant.

NORMATIVA 

Regulat segon de l’article 18 del ROF (Reglament d’Organització i Funcionament) del Col·legi Públic Pare Bartomeu Pou d’Algaida.

OPERATIVA 

Per facilitar la gestió i administració de l’escola matinal la junta de l’AMPA ha decidit col·laborar amb empreses del sector privat que realitzen aquest servei. Actualment l’empresa que gestiona aquest servei es Algalia Esport, S.L.
L’operativa del servei de l’escola matinal és la següent: 1. L’ús del servei d’escola matinera queda reservat als alumnes escolaritzats en el centre.

2. Els nens i nenes han d’entrar a l’escola matinal acompanyats dels seus pares. Només podran entrar només els nens i nenes que portin autorització escrita dels seus pares. Amb aquesta finalitat es podrà recollir el full d’autorització el primer dia d’escola matinal.

3. El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària, excepte les assistències puntuals que s’abonaran en efectiu. (Sempre de forma directa a l’empresa que gestiona el servei). Els socis de l’AMPA disposaran de descomptes a preu d’aquest servei.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

A aquesta pàgina es pot descarregar les tarifes i el full d’inscripció del servei d’escola matinera per al curs 2019-2020. El procediment d’inscripció és el següent:

1) Descarregar el full d’inscripció a l’escola matinal 2019-2020 (inclou formulari relatiu a la LOPD):2) Completar el fulls d’inscripció amb les seves dades. Adjuntem també les tarifes:3) Lliurar el full d’inscripció a les oficines de Algalia Esport, S.L (C / Laberint, 11 – Algaida, de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 / dimarts i dijous de 17:00 a 22:00) o al pavelló de l’escola (recordeu que pot omplir digitalment el fulls d’inscripció).

Per a qualsevol consulta poden contactar amb Algalia Esport, S.L. al Telèfon 971668086 o al correu electrònic algalia@algaliasport.net