Escola d’estiu

escola d'estiu

COM POTS APUNTAR-TE?

Cal fer la reserva de la plaça, presentant el full d’inscripció al CEIP Pare Bartomeu Pou i al monitor Adria Pomares:
Per als alumnes de l’escola CEIP PARE BARTOMEU POU: divendres 24 de maig de 14h a 14:45 i de 17:10 a 18h.
Altres participants: dimarts 28 de maig de 14h a 14:45 i de 16:10 a 17hs
A les oficines de Dicdrac (Carrer lndústria, núm. 33 baixos, 07013, Palma), de dilluns a divendres de 09:30-13:00 fins al 7 de juny.

Circular Primer dia


Menu Juliol


PERA MÉS INFORMACIÓ, PODEU CONTACTAR AMB:

DICDRAC S.L.U.

Direcció:
Calle lndustria núm. 33 bajos,
07013, Palma (Islas Baleares)
Correu electrònic:
informacion@dicdrac.net
Horari d’atenció telefònica: ;
de dilluns a divendres, de 9.30h a 13.00h i de 15:00-17:00
Mòbil: 627230666
Fix: 971597587