“INFORMACIÓ SOBRE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE DURANT EL PERÍODE DE SUSPENSIÓ.

Benvolgues famílies,

Seguint les instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, i com a mesura excepcional per a la contenció del COVID-19, es procedirà, del 16 al 30 de març, al cessament de l’activitat escolar presencial en el CEIP Pare Bartomeu Pou.

El cessament de l’activitat escolar implica que des d’avui :

Queda suspesa tota l’activitat docent presencial en el centre.
Les mestres i els mestres faran feina des del seus domicilis. Elcentre serà atès per l’equip directiu.
Totes les activitat complementàries i extraescolars quedaran suspeses durant el temps que ho determinin les autoritats competents.

Durant el cessament de l’activitat escolar presencial, l’activitat docent es desenvoluparà de la següent manera:

– Les mestres i els mestres varen donar tota una sèrie de tasques de repàs i reforç dels continguts treballats a l’aula per poder anar fent a casa de manera esgraonada, és a dir, un poc cada dia. Us adjuntam als enllaços una proposta d’horari diari amb la finalitat de donar-vos una possible idea per organitzar el dia a dia.

– A la web del centre (a la dreta d’aquest escrit), podeu trobar els enllaços a les diferents carpetes dels cursos on les mestres i els mestres us penjaran les solucions de les fitxes i altres materials per poder complementar les tasques ja manades o ampliar altres. Per tant, una vegada aneu acabant les tasques anau visitant els enllaços corresponents.

– Els nins i nines realitzaran les tasques establertes seguint les indicacions que els hi donaren les mestres i els mestres.

– El centre romandrà obert durant l’horari lectiu habitual i comptarà amb la presència d’algun membre de l’equip directiu. No hi haurà ni personal docent, ni personal no docent, ni alumnes en el centre.

L’Equip Directiu us continuarà informant puntualment de qualsevol novetat o canvi en la situació actual a la web del centre, al GESTIB, al Twitter i l’Instagram. Si us voleu posar en contacte, teniu algun dubte o necessitat ho podeu fer mitjançant del GESTIB (tots el que tingueu usuari de família), mitjançant el correu electrònic del centre (ceipparebartomeupou@educaib.eu) o el telèfon del centre (971665348).

Per acabar, us demanam que seguiu les indicacions que s’han establert des de les diferents administracions, que vetlleu per la vostra salut i la de les persones que ens envolten. Hem de ser responsables, solidaris i pacients.

Salut.

L’Equip Directiu del CEIP Pare Bartomeu Pou.”