Ciència per a tothom. Aquesta activitat neix de la inquietud del professorat de la UIB per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre els joves.
Lloc:
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma.

#seràsUIB
#cienciaperatothom