Per diversos motius, la cloenda de patinatge a les ha canviat d’horari a les 18:00hs.